Rispur.

 
Tydsk Ordspel. Frua: ”Skal me ha den Æra aa sjaa Hr. Adjutanten hjaa oss i Morgon?” Adjutanten:
”Det vilde vera meg ei sann Gleda, men det er desverre umoglegt. Me hev Diensttag (Tenestedag og Tysdag) i Morgon.” Frua: ”De tek i Mist, min Herre: me hev Sonntag (Sunndag) i Morgon.” Adj.: ”Ja, visst: me hev ellest altid Diensttag um Maandagen og Freitag (Fridag og Fredag) um Sunndagen, men ho hev Kongen paabodet, at me skal ha Diensttag um Sunndagen; derimot er ”Montag und Dienstag Freitag, Mittwoch Diensttag, Donnerstag, Freitag Diensttag, Sonnabend Freitag und, wie gesagt, Sonntag Diensttag.”
 
”Soleids aatspreiddest Israels Born!” ropad Presten. I det same drog han op Turkekluten – og ein heil Kortleik flaggrade ned fraa Preikestolen.
F.
 

 

Frå Fedraheimen 25.01.1879

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum