Korleids Utlandet

 
Korleids Utlandet og endaa Danmark elder danske Lærde ser paa dei tvo sjølvstenduge Rike Noreg og Sverik, kann me mill. A. lesa i den danske ”Verdenshistorie efter Cesare Cantú.” I sin “Oversigt over den politiske Historie 1848-63 (7de Band Sida 967) skriv Professor E. Holm: ”Under Krimkrigen fastheldt den svensk-norske Regjering liksom den danske sin Neutralitet . . . Traktaten i Stockholm (21 Novbr. 1855) hadde til Fyremaal aa hindra Russland fraa nokot Sinn aa gjera seg til Herre yver nokon Hamn elder Fiskeplass paa Sveriks og Noregs Grunn. Og framleides: ”Endog med en paafaldende Tydelighed forkyndte den svensk-norske Regjering, at den herved hadde brudt med den Tilslutning til Rusland, som siden 1812 havde givet d e n s Politik sit Præg. En Rundskrivelse fra Regjeringen til dens Statsafsendinger ved de forskjellige Hoffer fremhævede - - - En Tid saa det ud, som om den stigende Interesse, den svensk-norske Regjering viste for Opretholdelsen af Danmarks Selvstændighed, i Forholdet til Tydskland skulde bringe Sverige-Norge til at spille en Rolle med ved Afgjørelsen af den dansk-tydske Strid.” Som Ein ser, veit Hr. Holm ikkje um nokor norsk Regjering.
 

 

Frå Fedraheimen 08.01.1879

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum