Embætte.

 
Embætte. Utnemnde 21 og 23 Decbr.: P. H. Gullichsen til pers. Kapellan hjaa Soknepresten ved Stavanger Domkyrkjesamnad S. Gjesdal; Kand. V. E. Mossin til pers. Kapellan hjaa Sokneprest H. E. Sommerfelt i Holmestrand; Ad- junkt O. Nyhus til Yverlærar ved Trums Lærdskule; Prest i Øyestad J. H. Bentzen til Provst i Arendals Provstedøme; Kand. K. M. Norby til Fullmegtug i Kyrkje-Departementet; Prest i Siredal A. C. Meyer til Sokneprest i Ly paa Jadren; Kapell. O. A. L. Dons til resid. Kapellan i Borgund paa Sunnmøre; ledig pers. Kapell. H. C. Hoff til Stiftskapell. i Bergens Stift; Sjomannsprest h. v. M. S. D. Kjerulf til pers. Kapell. hjaa Sokneprest M. Kjerulf i Sydre Undal; Kand. F. C. B. Christensen til 4de Politifullmegtug i Kristiania. – Avskil 21 og 23 Decbr.: Ekspeditionssekretær S. C. Ø. Bull (Arme-Dept) med Etterløn 3800 Kr.; 2dre Politifullmegtug i Kristiania A. K. Irgens med Etterløn 2000 Kr.; Sokneprest i Neterøy G. P. Harbitz med Etterløn 6000 Kr. og Ros av Kongen fyr Dugleik m. m.; Sokneprest i Øystre Toten N. S. Steen med Etterløn 2500 Kr.; Provst og Sokneprest i Aas J. M. Heffermehl med Etterløn 3000 Kr.; Sokneprest i Verdalen T. K. Kock med Etterløn 3200 Kr.
 

 

Frå Fedraheimen 08.01.1879

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum