Lysingar.

 
Et Folkemøde i Seljord
vil blive afholdt paa Gaarden Bjørge fra Fredag den 3die Januar Kl. 10 Form. og paafølgjande Dage til Torsdag Aften den 7de. Om Formiddagen vil blive holdt Foredrag og om Eftermiddagen Diskussioner om folkelige, kirkelige og skolelige xxx 1)spørsmaal.      
 
Adgangstegn a 3 Kroner for hele Mødet og 60 Øre for en enkelt Dag løses ved Indgangen. Baade Mænd og Kvinder har Adgang.
 
V. Ullmann.                             O. Arvesen.
           
 
Næste Onsdag kjem ingen ”Fedraheim” fyrskuld Helgi.
 
Brev um Prøveblad er ikkje portofrie.
 
1)Merknad.
 Manus er uleseleg!
 

 

Frå Fedraheimen 21.12.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum