Lærarpostar.

 
I Bø, Telemark. 2 Kr., den eine Umg. den andre fast Skule: desutan 2 V. paa einbølte Gardar. Ialt 26 V. 8 Kr Vika, Kostp. 4 Kr. Forandringar moglege. Krsands Std., Bø Skulek, til 16de Jan.
 
Erikstadbygdens Kr. i Vestby. 33 V., fast Stova; desutan 10 Vikur paa Brevik. 8 Kr. Vika: Kostp. Kr. 5. 60; Rikstilskot; Bustad i Skulehuset (3 Rom og Kjøk, ein liten Hage); fyr Ved og Reinhald av Skulestova 72 Kr. um Aaret. Umskipingar moglege. Kan vonleg faa Organistposten ved Hovudkjyrkja (Løn 80 Kr., kannhenda nokot meir). Kristiania Std., Vestby Skk., til 15de Jan.
 
2 Lærarinnepostar ved Hamar Aalmugskule.600 Kr. Aaret. Upptil 26 T. um Vika. Maa setja inn 48 Kr. aarleg i ein Pensionsinnretning. Hamar Skk. (”Attester til seneste Tid”) 6 V. fraa 3die Dec.
 

 

Frå Fedraheimen 18.12.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum