Lærarpostar.

 
I Kraakstad. Fraa Nyaar, 2 Krinsar, leigde Stovur, 36 V.; 456 Kr. Aaret og Rikstilskot. Umskrivingar i Krinsdeling moglege. Søkn. gjenom Skulek. 6 V. fraa 15de Novbr.
 
Lærarinnepost ved Grimstad Aalmugsk. Fraa Nyaar. Upp til 18 Timar Vika; aarleg Løn Kr. 240. Vestre Nedenæs Provsti, Grimstad Skulek. 4 V. fraa 15de Novbr.
 
Vikarpost ved Ringerikes Middelskule fraa no og til 15de Mai. 30 T. Vika, mest i dei lægste Klassar, og Song. 1000 Kr. Aaret. Søkn. til ”Forstanderskabet”, vert sende til ”Inspektøren” til Midten av Decbr.
 

 

Frå Fedraheimen 27.11.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum