Lærarpostar.

 
I Fane. 2 Krinsar, Fastskule, 36 V.; 8 Kr. Vika, Kostp. 4 Kr. Berg. Std., Fane Skk, til 10de Decbr.
 
Ein do. i same Prgld. Same Vilkor i Eit og Alt. Søkn. vert mottekne til Utg. av Decbr.
 
Nøkland, Meland og Kvale Kr.i Egens Sokn, Lister Provsti. 24 V., 8 Kr. Vika og Kost; Statstilskot. Mogeleg 5 Vikur Friskule um Sumaren [Løn: 40 – elder 60 – Kr. og Statstilskot (eigen Kost)], og 30 Kr. fyr Kveldskule 2 Gonger i Vika i den aalmenne Skuletid. [Kr.sands Std.]; Soknepr. i Hægebostad, til 15de Decbr.
 
Klokkar- og Lærarp. i Rogne, Ø. Slidre. 26 Vikur [derav 8 paa Umg.]; 8 Kr. og i Statstilskot; Kostp. Kr. 3.20 fyr Vika. Husvære; Ved i Skuletidi; Læraren maa taka paa seg Reinhald av Skulestova Klokkarløn: ikr. 40 Kr. Aaret og 1 Tunna Bygg. Hamar Std., ”Østre Slidre” Skk, 6 V. fraa 6te Novbr.
 
I Daviken, 3 Kr.; 33 V.; 8 Kr. Vika, Kostp. Kr. 3.20; Rett til Umskipingar utskild. Berg. Std., Davikens Skk., 4 V. fraa 4de Novbr.
 

 

Frå Fedraheimen 23.11.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum