Lærarpostar.

 
Lærarinnepost i ”Fjabergs-Odals Værks” Kr. Fraa Nyaar. 18 Vikur, 5 Kr. Vika, Kostp. 5 Kr., Statstillegg 2 Kr. Søkn til S. Odals Skulek., Sander Station, til Utg. av November. Aaens Kr., Meldalen. 27 V., leigd Stova; 3 Klassar. 8 Kr. Vika og Statstillegg; Kost in nat. Forandr. moglege. Trondh. Std, Meldalens Skulek. 5 V. fraa 24de Oktober. Andrelærarp. ved Finmarkens Amtssk. [p. t. i Alten]. 30 T. i Vika (Guteskule 6 Mdr, Gjenteskule 4 Mdr]. 1400 Kr. aarleg. 3 Mdrs Upps. Tromsø Skuledirektør til Utg. Novbr. [Upplysn. um, naar Ein kann taka Posten, krevst].
           
I ”Øens” Sogn, Hyllestad. 3 Kr., 30 V., Umg.; 8 Kr. Vika og Kost. Forandr. moglege. Bergens Std., Hyllestad Skk. til 1ste Decbr.
           
Klokkar- og Lærarp. i ”Mosviken”, ”Ytterøen.” 27 V. 8 Kr. Vika. Kostp. Kr. 4 fyr Vika. Hus [3 Stovur og Kjøk]. Klokkartoll, 5 Tnr. Bygg; uvisse Innkomur ikr. 140 Kr. Trondh. Std. og Bisp, ”Mosvik-Verrans” Skulek. og Ytterøens Soknepr. 6 V. fraa 28de Okt.
           
Ved ”Toftes Gave” paa Helgeøen 2 Postar fyr Seminaristar. 1 paa 700 Kr., 1 paa 600 Kr. Aaret. 6 Timar dagleg, vanlege Skulefag; maa dessutan vera viljug til ”som Familie-Tilsynsmænd at føre det specielle Tilsyn med en Afdeling af indtil 30 Gutter”. 3 Mdrs. Upps. Fraa Nyaar. Søkn. [med Attestar um ”kristelig Vandel til sidste Tid”] til Direktionen fyr ”Toftes Gave”, Adr. Forstandar P. Helgeby, Næs, Hedemarken, 4 V. fraa 30te Okt.
           
Kvarstens faste Skule i Vennesland, Øvrebø. 24 - 30 Vikur, 8 Kr., Statstillegg, Kostp. Kr. 4.80. Familiebustad. Kr.sands Std., Øvrebø Soknepr. til Utg. Novbr.
 
Klokkarp. ved Rollag Hovudkyrkja, Numedal. Fraa Nyaar. Klokkarinnkomur: ikr. 160 Kr.; ikr. 4 T. Bygg. Klokkargard [ ½ Mil fraa Kyrkja] paa 1 Skylddalar, føder 3 Kjyr og 6 Smaafe. Lærarp.; 2 Krinsar, leigde Stovur, 27 V., 8 Kr. Vika og Kostp. Kr. 4.20; Statstillegg. Forandringar moglege. Kr.ania Bisp og Std., Rollags Skulek., 6 V. fraa 2dre Novbr.
           
Lærarinnep. i Aalen, Holtaalen. Fraa Nyaar. 3 Krinsar [dei mindre Born], 27 V.: Kr. 5 Vika og Statstilskot; Kostp. Kr. 3.20. Forandringar moglege. Trondh. Std., Soknepr. i Holtaalen, til 15de Decebr.
           
Kjeldens og Sørfjordens Kr., Bindalen. Umgang. 30 V., næste Aar 36; 8 Kr. Vika og Kost. Forandr moglege. Tromsø Std., Bindalens Skk. 6 V. fraa 22 Okt.
           
Tvedt, Hoseid og Tørnes Kr., Drangedal. 33 V., Kr. 13.60 fyr Vika [med Kostp.]. Kveldskule hev voret halden um Vetren fyr 21-30 Skilling Timen. Kr.sands Std. Soknepr. Jespersen. 6 V. fraa 16/ 10.
 

 

Frå Fedraheimen 09.11.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum