Lærarpostar.

 
Lærarp. ved Smaabarnskulen i Gjermshus, Skinderbøl og Tekstebakkens Kr. i Vinger. 30 V., Kr. 10 fyr Vika, Statstillegg. Lenger Skuletid venteleg. Vinger Skulek. 6 V. fraa 18 Okt.
 
Muggerud og Bollerud Kr., Eker. I Muggerud leigd Stova, i Bollerud fast. 40 Vikur, 8 Kr. Vika, Kostp. 5.60 fyr Vika. 60 Kr. istadenfyr Bustad. 40 Kr. til Ved og Reinhald og Elding i Skulestova paa Bollerud. Kr.ania Std., Soknepr., til 28 Novbr.
 
- I Lenvik Prgld, Senjen. 28-35 V; 8 Kr. og Kost Rett til Umskipingar utskild. Tromsø Std, Lenvik Skk., til 1ste Decbr.
 
- I Brønø. Fraa Nyaar.2 Kr. Umg.; 32 Vikur;Kr. 8 og Kost; Statstillegg. Umskipingar moglege. Tromsø Std., Brønø Skk., 6 V. fraa 10de Okt.
 

 

Frå Fedraheimen 26.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum