Lærarpostar.

 
Lærarp. i Elverums Skogbygd. 3 Krinsar, leigde Stovur, som ligg mindst 1 Mil fraa kvarandre. 28 Vikur. 8 Krunur og Kost. Ein dugande Lærar fær utpaa eit "Gratiale" paa 120 Kr. Maa finna seg i Forandr. i Vike-Talet og i aa halda Skule i andre Krinsar. Hamar Std. ("Forhold til seneste Tid"!) Elverums Skk. til 15 Novbr.
 
- Nysæter, Grøndalen og Heggemoens Kr. i Trysil. 30 V., Kr. 8 fyr Vika, Kostp. Kr. 4.67. 100 Kr. i "Af- favnsgodtgjørelse". Rett til Umskipingar utskild. Hamar Std. ("Attester til seneste Tid"!) Trysil Skk. til 15 Novbr.
 
- Klokkarp. i Opdals Anneks, S. Odal. Skule 36 Vikur, 8 Kr. Vika, Kostp. Kr. 5.60 Klokkartoll: Kr. 112.50; uvisse Innkomur ikr. Kr. 68. Alt ihop Kr. 670.10. Statstillegg; mogeleg Alderstillegg. Husvære og Bruk av 1 Maal Jord, Rett til den Veden, som ikkie gjeng med til Skulen (Skuleveden er 18 Famnar Aaret). Rett til Umskipingar utskild. Hamar Bisp og Std (Attester til siste Tid!) Søndre Odals Skk. 6 V. fraa 1 Okt.
 
- Andrelærarp. ved Rakkestad Amtsskule, Smaaleni. Fraa Nyaar. 1000 Kr.; dessutan 200 Kr. fyr Gjenteskulen, dersom ein slik kjem i Gang. 25-30 T. i Vika 3 Mdrs. Uppsegjing. Søknad til Kr.ania Skuledirektør (som og gjev "Plan" fyr Skulen) til 23 Novbr.
 

 

Frå Fedraheimen 16.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum