Lærarpostar.

 
I Hatfjelddalen. 4 Kr., kvar paa 9 Vikur. 8 Kr. Vika og Kost. Forandring av Skuletid mogeleg. Tromsø. Std., Hatfjelddalens Skk. 6 V. fraa 25de Sept.
 
- Underlærarp. ved Eikersunds Aalmugskule. 800 Kr. Aaret. Skuletid som vanleg i Byskularne. Dalarnes Provsti, Ekersunds Skulek. 5 V. fraa 4 Okt.
 
- Haalands og Hoglands Kr. i Vigmostad. 24 V. Laagmaal og Statstillegg; Kost. I den eine Kr. Umgang, i den andre leigd Stova. Umskipingar mogelege. Um Sumaren 14 daglege Yverhøyringar fyr 8 Kr. Vika. Kr.sand Std., Vigmostad Skk. 5 V. fraa 26de Sept.
 
- Aarrestad og "Ufveland"s Kr. i Varhoug, Haa Prgld. 24 V. 6 Kr. og Kost. Umgang. Sidan kannhenda Skulehus (1 fyr baade Krinsar). Tiltred fraa Nyaar. Søkn. (Kr.sand Std.) til 3de Novbr.
 
- Unneland og Borge Kr. i Haus. Faste Stovur 30 Vikur og 4 V. paa einbølte Fjellgardar. Løn og Kostp. 12 Kr.
Vika. Rett til Umskipingar utskilt. Bergens Std. Haus Skk. 6 V. fraa 25 Sept.
 
- Knudserud og Snapholt Kr., S. Odal. 30 V. Fraa Nyaar. I Snapholt fyr det fyrste Umgang, i Knudserud Skulehus med Husvære og Rett til Resten av dei 12 Famnar Skuleved, dersom dei ikkje vert uppbrende til Skulen. 8 Kr. Vika, Kostp. 5 Kr. 60 Ø. Statstillegg, mogeleg Alderstillegg. 80 Kr. fyr Saknad av Jord "stilles i Udsigt." Maa vikariera fyr Klokkaren i Hovudsokni, naar han hev Forfall; Betaling etter Samtinging med Klokkaren. Rett til Umskipingar utskild. Hamar Std. (Attestar til siste Tid!), S. Odal Skulek. 6 V. fraa 1ste Oktober.
 
- 2 Vikarpostar i S. Odal: 1) Staalstadsæter, Øien og Forsets Kr., 42 V., fast Stova i dei 2 av Krinsarne, 2) Disen Kr., leigd Stova, 30 V. 8 Kr.; Kostp. Kr. 5.60 Søkn. (Attestar til " sidste Tid!") til S. Odals Skulek. 6 V. fraa 1ste Okt.
 

 

Frå Fedraheimen 12.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum