Lysingar.

 
Hjaa meg er aa faa:
Christopher Bruun: Folkelige Grundtanker; andre udvidkade Upplaget. Kr. 2 00;
Johannes Skar: Visknut; Kr. 1.30
Schiller Vilhelm Tell, paa norsk ved Matias Skard;       Kr. 0.60;
Saga um Gunnlaug Ormstunga, paa norsk ved Matias Skard, Kr. 0. 25;
 
I Posten 20 Øyre meir. Den som i betalt Brev sender meg minst Kr. 12.00, fær 10 Prosent Avslag og Bøkerna fragtfritt tilsende.
 
Matias Skard, Frosta, Thronhjem.
 
Sertrykk av Soga um Peter Schlemihl med Fyreord er aa faa hjaa Boktrykkar Ringvold (Jarnvegsgata 6) og Kasseraren i det Norske Samlag H. Johanson (Rusløkvegen 44). Pris 60 Øyrur. Dei, som tek 5 Bøker, fær den 6te fritt. Den, som sender Pengar til Hr. Ringvolds Trykkeri, fær Boki fritt tilseg-send.
 
Fedraheimen
eit frilyndt Folkebald paa norskt Maal, kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Ø. fyr Halvaaret. Det inneheld: Forteljingar (nye og umsette), Dikt, Folke-Eventyr og Segner, Avhandlingar um Dagsens Spursmaal, Reise- og Naturskildringar, Skule-artiklar, Brevsendingar, Nytt fraa Innland og Utland, ledige Lærarpostar, Rispur o. m. Ymse Stykkje er paa Bygdemaal.
 
Dersom Ein tingar og betalar fyr eit heilt Aar fraa 1ste Juli av, kann Ein faa 1ste Halvaargang 1878 (Januar-Juni) fyr halv Pris, so langt Upplaget rekk. Betalar Ein fyr 6 Ekspl., fær Ein det 7de fritt. Prøve-Nummer kann Ein faa, naar Ein skriv um det til Ekspeditionen. –
 
Ein kann tinga det paa alle Posthus og i Brev til "Fedraheimens Ekspedition, Kristiania." Pengar maa fylgja.
 
- Hev du ikkje betalat fyr 4dre Kvartal fyrr, so fær du skunda deg og gjer det no. Hellest vert det Stans med Bladsendingi, veit du.
 
- Naar du sender Pengar til Fedraheimen so faa altid Postkvittering fyr dei. Dersom daa ikkje Bladet kjem um ei 14 Dagars Tid, so skriv til Ekspeditionen um det, og send Kvitteringi, so skal Eksp. sjaa aa gjera Greida.
 

 

Frå Fedraheimen 09.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum