Lærarpostar.

 
- Lærarp, i Hesebergstrandens og Glomsetbygdens Krins og Sortebygdens Krins i Skoue Prestegjeld, i Hovudsokni. Strakst. 18 + 12 V. Leigde Stovur. 8 Kr. Kostp, Kr. 3,20. Umskipingar utskilde. Bergens Stiftsd., Skoue Skk. pr. Ørskogs P. paa Sunnmøre, 6 V. fraa 20de Aug.
 
- Kyrkjesongarposten ved Ørkedals Hovudk. saman med Lærarp. ved Liaamo Fastskule tett ved Kyrkja. 1ste Janr. 1879. Klokkargarden Liaamo rev. Skyld 1 D. 2 O. 1 Sk. Fyr Hovudbygn, som hev 6 Rom (derav 1 Skulestova) er det Bygdi som hev Aabudi; fyr Fjos, Stall Løda og Stabur er det Klokkaren. Han ber alle Skattar og Utreidslur, som ligg paa Garden. Fyr Tidi er han fri 3dje kvar Sundag og den 2dre av tvo Helgedagar etter kvarandre. Rett til Umskipingar utskild. Klokkartoll ikr. 120 Voger Havre, Offer ikr. 120 Kr. um Aaret. Skuletid f. T. 30 V. Ved, Ljos og Reingjering aat Skulestova held Læraren. Løn 8 Kr. fyr V., Kostp. i Skuletidi kr. 480 fyr Vika. Umskipn. utsk. Den fyrre Klokkaren hev Klokkarg. til Ibuing og Bruk til 1 Mai 79; til den Tid, skaffar han Ettermannen fritt Husrom. Trondheims Bisp og Stiftsd. med Vitnemaal fraa seinaste Tid, Ørkedals Skk. i frigjort Brev til 15 Oktb.
 
- Kyrkjesongarp. i Skibtvedt Prestegjeld saman med Lærarp. i Karlsrud Krins. 1ste Janr. Innkomurne av Klokkarp. hev i dei sidste 10 Aar voret 517 Kr. i Millomtal umfr. 18 Tr. Havre i Klokkartoll. Skuletid 36 V. (27 V. logsett og 9 V. friviljugt); Løn og Kostp. 432 Kr. umfr. Alderstillegg og Statstilskot. 2 Rom og Kjøk i Skulehuset, Jordveg 23 Maal og Hamnegang. Læraren maa halda rein Skulestova, leggja i Omnen der, aabuda Uthusi, halda Gjerdi i Stand og greida Skattar og Tyngslur. Umskipingar utskilde. Kristiania Bisp og Stiftsd., "med Attester for moralsk Forhold til sidste Tid", Skibtvedt Skk. pr. Moss i bet. Brev 6 V. fraa 27 Aug.
 
Andrelærarposten (fyr ein Lærar elder ei Lærarinna) ved Strandens Skule i Norderhovs Hovudsokn. Strakst. Løn og Kostp. Kr. 435,20. 32 V. Eit Rom i Skulehuset. Vert det teket ei Lærarinna, so fær ho truleg nokre Timar til i Handarbeid. Umskipingar utskilde. Kristiania Stiftsd., Norderhovs Skk. pr. Hønefos til Sluten av Septbr.
 
- Lærarp. i Svendseids Krins i Lunde, Nedre Telemork. Fastskule. 18 V. logsett og 6 V. friviljug Skule. Løn 8 Kr., Kostp. Kr. 4,20, og dertil Statstilskotet. Umskip. utskild. Kristianssands Stiftsd., Lunde Skk. innan 4 V. fraa 31 Aug.
 
- Lærarp. ved Lisleby Fabriks Skule i Gleminge. Fra 1ste Novbr., Logsett og friv. Skule upp til 42 V. Løn Kr. 700, fritt Ungkarsrom og Ved. Kristiania Stiftsd., Soknepresten, Fredriksstad.
 
- Lærarp. ved Hvals Krins i Sørum. 36 V. Husvære paa 2 Rom og Kjøk i Skulehuset. 17-18 Maal veldyrkad Jord. Løn 8 Kr., Kostp. 4 Kr. Kristiania St., Sørum Skk. pr. Frogner Jernbanestation til Sluten av Sept.
 
- Lærarp. (fyr ein Seminarist) ved Kalnæs Landbruksskule i Smaaleni. Fraa 1 Novb. Løni er 400 Kr. umfram Kost og Hus. Skrivning, Rekning, Norsk, Historia, Geografi, Song og kannhenda Teikning. 3-4 Timar um Dagen.
 

 

Frå Fedraheimen 11.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum