Lærarpostar.

 
Lærarp. i Vegaardsheien Anneks til Gjerestad. 32 V. 8 Kr. f. T. Umgang og Kost in. nat. Skulestova er snart ferdug i Uberg Krins, og ei er dei tenkt paa aa setja upp i Selaas og Kristianssands Stiftsd., Sokneprest J. Grøner, 4 V. fraa 22 Aug.
 
- Lærarp. i sydre og nørdre Rugeldalens Kr. 1ste Okt. 32 V. Løn 8 Kr., Kostp. 4 Kr. Eit større Rom og Kjøk. Uppslagsfrest 3 Mdr. Kannhenda og Aursunds og Vikens Krinslærarpost paa 33 V. og Lærarp. i Haadalens, Galaaens og Elgaaens Krinsar paa 36 V. vert fale med same Løn. Alderstillegg 1ste Grad 80 Kr. og 2dre 144 Kr. Søkn. um ein elder fleire av desse Postar til Trondh. Stiftsd., Røros Skk. til 21 Sept.
 
- Lærarinnep. i Aure Prestegj. i ytre Nordmøre Prosti. 27 V. i nedste Avdeild i 3 Krinsar. Fyr 9 Vikur, som stend att av dette Aaret, er Vikuløni 6 Kr., næste Aar er ho 7 Kr., umfr. Kost og Herbyrge in nat. Aure Skk. til 20 Sept.
 

 

Frå Fedraheimen 07.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum