Lærarpostar.

 
Lærarp. i Urskoug (Romerike), (Lakshaug Krins 30 Vikur, Ulvigens Krins 10 Vikur), Løn, Kostp. m. m. Kr. 12,60, dertil Statstilskot. Krinsen syrgjer fyr Reinhald og Eldfang. Umskipnad utskild med Samtykkje af Stiftsdir. Soknepresten til Utgangen av August.
 
- Ved Kristianssands Stiftssemianr vert fraa Sluten av næste Maanad upprettat ein Lærarpost, "hvori foreløbig konstitueres en akademisk eller seminaristisk dannet Mand." Løni vert "antagelig" 1600 Kr. umfram Husleigepengar. Søkn. snarast til Skuledirektør Wolff elder Seminarstyraren, som og gjev næmare Upplysningar.
 
- Lærarp. i Bø Krins i Gjerpen. Fast Skulerom. 30 Vikur. Løn og Kostp. Kr. 14,40. Kristianssands Stiftsdir., Gjerpens Skk., pr. Skien, innan 4de Septbr.
 
- Lærarp. i Holt fraa 1ste Okt. 30 Vikur, 15 V. som Hjelpelærar i Angelstad Skule og 15 som Lærar i Souge Kr. Løn og Kostp. Kr. 16,00 umfram Statstilskot. I Souge Krins vil han likevel kannhenda faa Kosten in n., og Løni er daa Kr. 8,80 fyr Skulevika. Umskipingar utskilde. Kristianssands Stiftsd., Holts Skk. innan 6 Vikur fraa 27de Juli.
 
- Lærarinnep. ved Larviks kommunale Gjenteskule fraa September. Vanlege Fag, mest i Forberedelseskl. 800 Kr., um 3 Aar 900, og um 2 Aar til 1000 Kr. 30 Timar um Vika. Uppslagstid 3 Maanadar. Søkn. til Skulestyret innan 4 Vikur fraa 29de Juli.
 
- 1) Kyrkjesongarp. i Frolands Prestegjeld og derattaat Lærarp. i Frolands Kyrkjebygd. 24 Vikur i fast Rom. Løn 8 Kr. av Skulekassa og 4 Kr. i Kostp. um Vika. Den fyrre Læraren hadde 60 Kr. i "Affavnsgodtgj."; den nye fær truleg dei same. Inntekterne av Kyrkjesongarp. hev dei sidste Aar voret 6-700 Kr. Husvære paa 3 Rom og Kjøk. – 2) Lækarp. i Mesel og Tresner Kr. i Froland. 30 Vikur i 2 faste Skulestovur. Løni er 8 Kr. Vika, Kostp. i alt 217 Kr. Husvære paa 2 Rom og Kjøk. – Søknad um Kyrkjesongarposten til Kristianssands Bisp, um Skulepostarne til Stifsd, Frolands Skk. innan 6 Vikur fraa 30te August.
 
- Lærarp. i Ytre-Morgedals Krins i "Hvideseids" Prestegjeld (Øvre Thelemarks vestfjellske Prosti). Skulen heldst i fast Skulestova i 2 Avdeilder, tilsaman 24 Vikur, 18 "tvungen" og 6 Vikur "fri" Undervisning. 8 Kr. fyr Vika, Kost og Hus in n. Søkn. stilad til Kristianssands Stiftsd., maa vera innsende med Vitnemaal um Alder, Konfirmation (naar og kvar), Examen, Tenesttid, Lærardugleik og "moralsk Forhold til sidste Tid", til Soknepresten. Hvideseids Skk. pr. Skien innan 14de Septbr.
 
- Lærarp. i Skjeggedals og Østenaas Krinsar i Lille-Topdal. 24 Vikur. Umgang. 8 Kr. umfram Statstilsk. Kost in n. Søkn. til Kristianssands Stiftsd. med Attester av seinaste Datum til Aamlids Skk. pr. Tvedestrand innan 11te Septebr.
 

 

Frå Fedraheimen 17.08.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum