Lærarpostar.

 
Ved Kragerø kommunale Middelskule. 1200 Kr., 30 T. i Vika. Søkjaren bør uppgjeva kvat fyr Fag han helst vil taka; fyrre Læraren hadde Naturhist., Historie, Skrivn. 3 Mdr. Upps. Kr.sands Stiftsd., "Skolens Forstanderstab" til Utg. av Aug.
 
Lærarp. i Ski Anneks, Kraakstad. Strakst. 36 V. i 2 Krindsar. 8 Kr.; Statstillegg; Kostp. Kr. 4.00 fyr Vika. I den eine Kr. Bustad med 18 Maal Jord og Bumark, i den andre 2 Maal Jord. Skulek. skaffar Ved, Reinhald og Uppverming greider Læraren. Umskipningsrett utskilt. Ski Skk. 6 V. fraa 22de Juli.
 
Spilling og Kleven Kr. i Vigmostad. 24 V. og "for Tiden 14daglige Overhøringer i Sommertiden." Fraa 1si Okt. I Spilling 14 V. Fastskule, Resten Umg. Logmaalet og Statstillegget. Fyr Yverhøyringarne Kr. 8. I Kleven Kost in nat., i Spilling Kostp. Kr. 0,53 1/ 3 (!)fyr Dagen; fyr Eldfang og Reinhald Kr. 28. Moglege Umskipingar. Kr.sands Std., Vigmostad Skk. 6 V. fraa 12 Juli.
 
2 "Omgangsskoleholderposter" (!) i Spangereid Sokn, Sydre Undal. 24 V. i kvar; 6 Kr. Vika, fraa Nyaar 8 Kr.; Statstillegg. Kr.sands Std., Spangereid Skk. 6 V. fraa 10de Juli.
 
Lærarp. i Vefsen. "Indtil 36" Vikur. 8 Kr. Vika; Læraren "nyder frit Ophold" paa Skulestaderne (leigde Stovur). Tromsøy St. Vefsen Skk. 6 V. fraa 22 Juli.
 
Lærarp. i Holt. 15 Vikur som Hjelpelærar i Angelstad Kr., 15 som Lærar i Songe Kr. i leigd Stova. Løn og Kostp. ialt Kr. 16,00; Statstillegg. I Songe Kr. kannhenda Kost in nat.; daa er Løni Kr. 8,80 Vika. Moglege Forandringar. Kr.sands Std., Holt Skk. 6 V. fraa 27de Juli.
               
Umgangsskulep. i Budals Anneks, Støren. 2 Krindsar. 24 Vikur. Kr. 8.00 Vika og Kost. Moglege Forandr. Trondh. Std., Soknepr. i Støren til 15de Sept.
 
Dale og Snørteland (Umgang) og Hildesland (Fastskule) i Skudesnes. 36 V. 6 Kr. Vika; Statstillegg; Kost in nat. Moglege Forandr. Krsands Std., Skudenes Skk. til 15de Sept.
 

 

Frå Fedraheimen 03.08.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum