Lærarpostar.

 
I nordre Fron. 24 V. i 2 Kr., leigde Stovur. 8 Kr. og Kost. Auking av Skuletid, Umskiping av Krindsar, Flytjing til ein annan Post, mogelege. Hamar Std., Fron Skk. til Sluten av Aug.
 
3dielærarp. ved Amtsskulen, Utne. Fraa 1. Okt. Mest "praktiske Fag." Kr. 800. Søkn. til Sluten av Aug. til Styraren, Cand. W. K. Hansen.
 
Klokkar- og Lærarp. i Kraakstad (Hovudsokni). Strakst. Klokkarinnkomur 400 Kr. I Skulehuset "pen" Bustad, som han sjølv maa halda istand innantil. 50 Maal Jord med 48 Kr. aarleg Avgift (som han daa ikkje fær nokot godt av i Aar). 32 V. Skule. 8 Kr.; Statstillegg. Pengar fyr Kost og fyr Reinhald og Eldfang til Skulen 6 Kr. Vika. Umskipingsrett utskilt. Kr.ania Bisp og Stiftsd. (Attestar "til den sidste Tid"), Kraakstad Skulek. 6 V. fraa 10 Juli.
 
2 Postar i Aal. 1) "Nordre og Søndre Vas Kredse." 24 V., leigde Stovur. 2 Levelde Kr. 24 Vikur, leigd Stova. Løn og Kostp. 12 Kr. Vika; Statstilleg. Fraa Miden av Okt. Kr.ania Std., Aal Skulek. 6 V. fraa 10 Juli.
 

 

Frå Fedraheimen 31.07.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum