Lærarpostar.

 
Aalrust og Lykken Kr. i Hemsedal i Hallingdal. 24 til 30 Vikur, no 26 i fast Hus. 8 Kr., Statstilleg 2 Kr. fyr Vika. Kost og Husvære, sumt in natura, sumt i Pengar. Søkn. til Kristiania Stiftsd. vert send i betalt Brev til Hemsedals Skulekom., Gol, til 6 Vikur fraa 20de Juni.
 
- Sjomens og Veggens Distrikt, Ankenes Sokn. Ofoten. 36 Vikur i 6 Krinsar. 8 Kr. Vika. Kost Kr. 0,67 um Dag. Rett til Umskipingar med Krinsarne utskild. Tromsø Stiftsd., W. A. Wexelsen, til 31te Juli.
 
- Lærar- og Klokkarp. i Elverums nørdre Skogbygd. Løn 8 Kr., Kostp. 5,60 um Vika, Statstillegg. Von til Gratiale paa 60 Kr. attpaa. 30 Vikur i 2 Skulehus; det eine hev Husvære fyr Læraren og ligg tett ved den Kapellkyrkja, han skal vera Klokkar ved. Rett til aa skipa um Vikutalet og leggja attaat ein Krins til er utskild. Reinhald og Elding fyr Betaling, som Heradsstyre fastset. Fyr Klokkartenesta ved Kapellet fær han det, som tilfell ved Forretningarne; den fyrre Klokkaren hev uppgjevet Inntekti til 120 Kr. aarleg. Søkn. med Attester, som gjeng like til den sidste Tid, vert stilade fyr Lærarp. til Hamar Stiftsd og fyr Klokkarp til Hamar Bisp og sende til Elverums Skulek. innan 12te Aug.
 
- I Hjelmelands Skulekommune: Kleppe, Melhus og Øie Kr. med 36 Vikur. – Bjellands, Fundingslands og Helgelands Kr. med 28 Vikur. Vikuløn 6 Kr., Statstillegg 2 Kr., Kost. Kristianssands Stiftsd., Soknepresten til Hjelmeland um Stavanger, med Attester, og serleg Attest fraa Soknepresten der Ein sidst hev voret, innan 4 Vikur fraa 24de Juni.
 
Vinkrud og Bastøde Skulekr. i Borre. 32 Vikur. Aarsløn 560 Kr., Kostp. medreknade; dertil fritt Hus og eit mindre Stykkje Jord. Fraa 14de Okt. Kristiania Stiftsd. i betalt Brev til Borre Skulekom. pr. Horten til 6te August.
 
- Ved Fjøg og Mørks Skule i Urskoug vil dei hava ein Seminarist konstituerad fraa 1 Juli 78 til 1 Juli 79. Sokneprest Schønheyder snarast mogleg.
 

 

Frå Fedraheimen 10.07.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum