Lærarpostar.

 
Ved Bergens tekniske Skule. 1) Lærarp. i Mathem., Konsstruktionsteikning, Mekanik; 3200 Kr., 30 T. i Vika; 2) Lærarp. i Maskinteikn., Maskinlæra, mekanisk Teknologi, 3200 Kr., 30 T. Vika. Maa vera med og halda Fyredrag paa den tekniske Sundags- og Kveldskulen. 6 Mdr. Uppslag. "Skolens Bestyrelse" 6 Vikur fraa 15de Juni.
 
- Ved Laurviks Aalmugeskular. 1) ein Fyrstelærarpost; 27 T., 1200 Kr., um 3 Aar 1300 og um 6 Aar 1400 Kr. Sokn. Kristiania Bisp. 2) ein Lærarinnepost, 30 T., 620 Kr. Søkn. Laurviks Provsti. – Innskot i Vikarkassa: 5/ 6 Øre av kvar full Kruna av Maanadsløni. 3 Mdr. Upps. Skulekom. til 15de Juli.
 
- I "Søvde", Sands Prgld., Ryfylke. Risvolds Kreds. 24-26 Vikur (Umskipingsrett utskilt), fast Skulehus; 6 Kr. Vika, Kostp. Kr. 4, serskilt fyr Helgedagar. Kristianssands Stiftsd., Sands Soknepr. 6 Vikur fraa 12/ 6;
 
- Mørkveds Kreds i Vang. 36 Vikur, leigd Stova, Løn 8 Kr. + Statstillegg 2 Kr. Kostp. Kr. 4,80, fyr somykje av Amtskassa. Umskipingsrett utskilt. Hamar Std., Vangs Skulek. 6 P. fraa 3/ 6.
 
- Bostad og Krokums Kr. i Klæbu. 30 Vikur, leigde Stovur. 8 Kr. Vika, Kostp. 4 Kr. elder Kost in natura. Thj. Std., Klæbo Skulek. 6 P. fraa 3/ 6.
 

 

Frå Fedraheimen 26.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum