Lærarpostar.

 
Bostad og Krokum Kreds, Klæbo Prgld. Leigde Stovur, 30 Vikur; 8 Kr. Vika, Kost in natura elder 4 Kr. Vika. Thj. Stiftsd. Klæbo Skulek. 6 Vikur fraa 3die Juni.
 
2 Postar paa Eker: 1) 2dre-Lærarposten ved Hougsunds Kredsskule, 2) Vigsæter-Aassæter-Mastebogen med Tryteruds Kreds. 40 Vikur, 8 Kr. og Kostp. kr. 5,60 fyr Vika; 60 Kr. Aaret istadenfyr Hus. Kr.ania Stiftsd. Soknepresten paa "Eker pr. Hougsund" 6 V. fraa 6te Juni.
 
2 Postar i Solum: Volds Kreds og Bugtens Kreds. 24 Vikur, leigde Stovur, Løn Kr. 8, Kostp. Kr. 5,60 fyr Vika; millomtidigt Dyrtidstillegg Kr. 1,20 fyr Vika; Ved. Læraren maa elda og halda reint i Skulestova. Mogeleg Umskiping av Kredsar m. m. Kr.sands Stiftsd., Sokneprest E. Kierulff, 6 V. fraa 4de Juni.
 

 

Frå Fedraheimen 15.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum