Lærarpostar.

 
- Klokkar- og Lærarposten i Foldalen, Vesleelvedalen (Øystredal). 27 Vikur og 4 Vikur fyr "Begyndere"; mogeleg Forandringar i Skuletidi. 8 Kr., Kostpengar 4 Kr., Statstilleg m. m. Klokkarinnkomur ikring 120 Kr. Klokkargard med Bustad. Hamar Bisp og Stiftsdirektion, Øvre Foldalens Skulek. 6 Vikur fraa 1ste Juni.
 
- Ved Risør Borgarskule (som skal umskipast til Middelskule). Ein Officer elder Realist. Fraa 15de August. Kr. 1600, 30 Timar i Vika. Mathematik, gjernaste Engelsk; hellest kann han faa dei Fag han vil. 3 Maanadars Uppslag. Kristianssands Stiftsdirektion Sokneprest V. Alver, til 3die Juli.
 
- "Midtstranden og Søndre Stranden" Kreds "Fodevangs" Sokn, Ringebu. 30 Vikur, 8 Kr., Kostpengar 5 Kr. 2 Stovur og Kjøk; 7 Maal Jord, derav 5 1/ 2 Maal Aaker. Tanken er seinare aa faa Slaatteland til. Ved til Skule og Hushald. Hamar Stiftsdirektion, Ringebu Skulekommission. 6 Vikur fra 1ste Juni.
 
- "Os østre Distrikt", Rakkestad. Leigd Skulestova. Kost og Husvær fritt i Skuletidi. 228 Kr., Statstillegg, i Tilfelle Alderstillegg. Mogeleg Umskiping av Distriktet. Kristiania Stiftsdirektion, Rakkestad Skulekommission til 15de Juli.
 
- "Mysenfjerdingens" Kreds, Eidsberg. 36 Vikur, 8 Kr., Kostpengar 4 Kr., Statstillegg. Fri Bustad. Kr. 67,20 til Ved og Reinhalding av Skulestova. Tilhøve til aa faa leiga ikring 8 Maal dyrkad Jord med Løda og Fjos. Kristiania Stiftsdirektion, Eidsberg Skulekommission til 9de Juli.
 

 

Frå Fedraheimen 12.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum