Notisar

 
Ifjor vart det sendt ut Listur for at Folk skulde sanka Pengar til aa byggja nye Hus paa Sagatun Folkehøgskule. Til dessa hev det komet inn væl so 12,000 Kr. Stordeilen er fraa Hedemarkens Amt.
 
Amtsskulen i Spydeberg i Smaaleni, hev i Veter havt 50 Gutar, derimillom fleire Gardbrukarar. – Skulen paa Fedde ved Flekkefjord hev havt 35, og paa Eker 47.
 
Folkehøgskulen i Skjeberg vart opnad den 1ste Mai. Styraren N. J. Sørensen heldt Opningstalen. Skulen byrjad med 15 Gjentur.
 

 

Frå Fedraheimen 22.05.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum