Lærarpostar.

 
Lærarpostar.
 
Ved Drøbaks Aalmugeskule verd ein Lærarpost ledig fraa 1ste Juni. Til denne Posten høyrer og Organistposten ved Drøbaks Kyrkja. 34 Timar um Vika. Løn, umframt Statstillegg, 640 Kr. aarleg. Fri Bustad. Organistløn 144 Kr. Øvre Borgesyssels Provsti, Drøbaks Skulekom. til Sluten av April.
 
- I Id Herad er ein Lærarpost ledig. Tvo Kredsar. 18 Vikor i kvar. Løn 8 Kr., Kostpenge 7 Kr. um Vika. Kristiania Stiftsd. I Skulekom. ved Fredrikshald til 6 Vikor fraa 19de Marts.
 
- Lærarposten i Malmo Kreds, Beitstadens Herad, er ledig. 27 Vikor. Løn, umframt Statstillegg, 8 Kr. Kostpenge 4 Kr. Bustad i Skulehuset. Klokkarposten til Malmo Annex høyrer og med til denne Posten. Klokkarløn: 11 Voger Byg og 60-80 Kr. Um Klokkarposten til Throndheims Bisp og um Lærarposten til Throndhjems Stiftsd. Beitstadens Skulekom. til Slutten av April.
 
- To Lærarposter er ledige i Folden i Salten. Umgangsskule (5 Kredsar) 42-44 Vikor. Løn Kr. 8, Kostpengar Kr. 6,60 Tromsø Stiftsd. Rørstads Skulekom. Folden ved Kjerringø.
 
- I Sande i Jarlsberg er ein Lærarpost ledig. 2 Kredsar. Faste Skulehus. 36 Vikor. Løn 8 Kr., Kostpenge Kr. 4,67 um Vika. Kristiania Stiftsd. Saude Skulekom. til 12te Mai.
 

 

Frå Fedraheimen 17.04.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum