Bladhovud

 
Fedraheimen. Eit Blad aat det norske Folket. 
 
" – Men eg tenkjer dei tarv ikkje syta, me skal koma, um ikkje so braadt!"    
 
No.  12.
 
Pris fyr Fjordungaaret: Kr. 1,10 (= 33 Skilling) med Porto og alt. Betaling fyreaat. 
 
Laurdag den 23de Marts.      
 
Lysingar kostar 10 Øre (3 Skilling) Petitlina, og daa etter Maaten fyr større Bokstavar. 
 
1878.
 

 

Frå Fedraheimen 23.03.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum