Lysingar.

 
"Fedraheimen"
kjem ut fraa Nyaaret 1878 under same Styret som fyrr, og med den same Grunntanken. Det legg seg i det Heile etter aa vera eitgodt Folkeblad paa norskt Maal.
 
Um Tingartalet vil auka nokot skikkeleg, er det Meiningi, at Bladet skal veksa.Og daa vil me bl. A. sjaa til aa faa ein fastSkule-Artikkeli Bladet, so Lærarstandet kunde faa Høve til aa samla seg meir mannsterke um "Fedraheimen."
 
Prisen vert fraa Nyaar av: Kr. 1,10 (ikkje Kr. 1,20) fyr Fjordungaaret, med Postpengar og alt. Bladet fær daa sin eigen Ekspeditør, so me vonar, at Tingararne skal faa Bladet nokot vissare enn som fyrr, daa Posten ekspederad det. Det nyttar aldri aa tinga Bladet, utan ein sender Pengar med same.
 
Dei som var Tingarar ifjor, og vil vera det i Aar au, maa strakst senda Pengarne fyr 1ste Kvartal elder Halvaar 1878. Ubetalte Blad vert ikkje sendt.
 
 
Symra – i Arbeidarsamfundet Tysdag 5te Marts Kl. ½ 9.
 

 

Frå Fedraheimen 02.03.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum