Notisar

Fersk Sild vert no innførd til Kristiania ifraa Sverike. – Ned ved Bohuslen og Smaaleni, der Sildi hev voret burte no i væl halvhundrad Aar, stimar ho no inn att i slik Mengd, at dei er ikkje Folk nok til aa taka henne upp.
 
Løytnant Christensen er den andre Nordmannen, som no er med i Ufreden. Han hev stellt seg inn i den finske Fylkingen (paa Russesida).
 
Lars Bjørnbak, dansk Partiførar fyr "Vinstre," er daaen.
 
Byfut Richterskal det vera Tanke um aa gjera til Generalkonsul i London. Løni er 20,000 Kronur.
 

Frå Fedraheimen 12.01.1878
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum