Lysingar.

Lysingar.
 
"Fedraheimen"
kjem ut fraa Nyaaret 1878 under same Styret som fyrr, og med den same Grunntanken. Det legg seg i det Heile etter aa vera eitgodt Folkeblad paa norskt Maal.
 
Um Tingartalet vil auka nokot skikkeleg, er det Meiningi, atBladet skal veksa. Og daa vil me bl. A. sjaa til aa faa ein fast Skule-Artikkel i Bladet, so Lærarstandet kunde faa Høve til aa samla seg meir mannsterke um "Fedraheimen."
 
Prisen vert fraa Nyaar av:Kr. 1,10(ikkjeKr. 1,20som no),fyr Fjordungaaret, med Postpengar og alt. Bladet fær daa sin eigen Ekspeditør, so me vonar, at Tingararne skal faa Bladet nokot vissare enn som no, daa Posten ekspederar det. Det nyttar aldri aa tinga Bladet, utan ein sender Pengar med same.
 
Dei som no er Tingarar, maa strakstsenda Pengarne fyr neste Fjordungaaretdersom dei ikkje vil, at Bladsendingi skal sluta til Nyaaret.
 
 
Norske Stykkje av "Norske Visor"
er enno til aa faa. Vil du hava deim me Posten, so send 13 Øre før kvar Bok og 20 Øre attpaa, me Utskrift:
Ingvar Bøhn
Foldbu, Gudbrandsdalen
 
 
Fedraheimen fyr i Aar er ikkje lenger aa faa.
Dei som tingar no, fær Bladet fraa Nyaar. – Dei, som hev sendt Postpengar etter den gamle Prisen, kan faa dei att, naar dei skriv um det; annars reknar me det av paa eit seinare Kvartal.
 
Dei som no er Tingarar, og vil vera det heretter au, maa senda Pengar fyr næsteFjordungaar elder Halvaarstrakst.UbetalteBlad vertikkjesende.
 

Frå Fedraheimen 22.12.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum