Lysingar

Ole Skar, Lillehammer, har tilsalg:
 
Vadmel i stykkevis og mindre Dele, Uldvævergarn i flere Farver, Graat Strømpegarn, Busserultøi, hjemmevævet hvidt & blaat. Trykt Bomuldsgarn i alle brugelige Mønstre, Ægte rødt Garn fra Nr. 10-24, Bleget do. - 10-40, Tvundet do. ubleget og farvet, Bleget Lingarn i flere No. samt
 
Almindeligt Bomuldsgarn i alle brugelige Farver og Nr.
 
Forbrugsforeninger og andre, som kjøber mere med en Gang, faar Rabat,
 
Fraa By og Bygd,
Maanadskrift aat Vestmannalaget, kjem ut i Bergen med eit Nummer paa 16 Sidor Octav kvar Maanad. Det kostar 2 Krunor Aargangen, fritt send med Posten, og kann tingast paa alle Posthus i Landet og i Bergen hjaa Kasseraren i Vestmannalaget, Olav Paulson.
 
Innhald 1877: Til Lesararne. Fraa Telemork. Smaastykke fra Dalarne. I, II. Nebraska (Fortelnad etter Gerstäcker). Smaanøgdi og Stortorvi. Ho Hamars Brynhild. Framgang i Landet. Kunsten at skriva. Til Maalmennerne. Ute paa ville Havet. Rafteseten. Jonsok-Kvelden. Fodernaudi. Ein Brotsmann etter tapad Æra. Kor ligg Leidi? Eit Tilsvar. Olav, Son min. Ymist. Um Arbeidets Adelskap. Svar til Hr. L. Holst. Margit Slyngstad. Smaastykke fraa Dalarne. III. Ute og heima.
 

Frå Fedraheimen 01.12.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum