Brevsending.

Me kjem ikkje til aa bruka alt, daa det kjem andre Stykkje um det same. Men me vil gjerne plukka ut ein Bite av det og vøla til, um De ikkje hev nokot imot det.
 
H. E. Prosastykket kjem. Me styttar og steller det lite grand. – Takk fyr Rispur og Segner!
 
FLEIRE. Gjev Taal; me hev so litet Rom enno. –
 
Skriv stutt og greit, og ikkje før mange Vers!
 

Frå Fedraheimen 10.11.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum