Bladhovud

Fedraheimen.
 
Eit Vikeblad aat det norske Folket
 
" – Men eg tenkjer dei tarv ikkje syta, me skal koma, um ikkje so braadt!" 
 
No.  6.
 
Pris fyr Fjordungaaret:
 
Kr. 1,20 (= 36 Skilling) med Porto og alt. Betaling fyreaat. 
 
Laurdag den 10de November.        
 
Lysingar kostar 7 Øre (2 Skilling) Petitlina, og daa etter Maaten fyr større Bokstavar. 
 
1877.
 

Frå Fedraheimen 10.11.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum