Bladhovud

Fedraheimen.
 
Eit Vikeblad aat det norske Folket. 
 
"- Men eg tenkjer dei tarv ikkje syta, me skal koma, um ikkje so braadt!" 
 
No.  4.  
 
Pris for Fjordungaaret:
 
Kr. 1,20 (= 36 Skilling) med Porto og alt. Betaling fyreaat.
 
Laurdag den 27de Oktober.       
 
Lysingar kostar 7 Øre (2 Skilling) Petitlina, og daa etter Maaten fyr større Bokstavar.
 
1877. 
 

Frå Fedraheimen 27.10.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum