Altslag.

Veerspaadom. Ein skotsk Astronom hev utfunnet, at me i Aar skal faa ein kald Vetter, og at Sumaren likeins skal verta over Lag varm.
 
Paven tek no til aa aldrast dygtig og verta skral med Helsa.
 
Det britiske Bibelselskap utsende i 1876 yver 2 ½ Million Biblar. Innkoma var 4 Millionar Krunur. Sidan det vart stemnat, hev det utsendt 79 Millionar Biblar. Bibelen er no umsett paa 210 Maal, og endaa hev me honom ikkje paa Norsk.

Frå Fedraheimen 27.10.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum