Bladhovud

Fedraheimen.
 
Eit Vikeblad aat det norske Folket.     
 
" – Men eg tenkjer dei tarv ikkje syta,
me skal koma, um ikkje so braadt!"    
 
No. 2. 
 
Pris fyr Fjordungaaret:
Kr. 1,20 (= 36 skilling) med Porto og alt. Betaling fyreaat.  
 
Laurdag den 13de Oktober. 
 
Lysingar kostar 7 Øre (2 Skilling) Petitlina, og daa etter Maaten fyr større Bokstavar.    
 
1877.  
 
Til Bonden. Les ikkje Maalet plent etter Bokstavarne. Daa fyrst kann du lesa Norsk, naar du les din eigen Daglegtale ut av dei skrivne Ordi.

Frå Fedraheimen 13.10.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum