Bladhovud

Fedraheimen.
 
Eit Vikeblad aat det norske Folket.
 
"- Men eg tenkjer dei tarv ikkje syta, me skal koma, um ikkje so braadt!"
 
No. 1.
 
Pris fyr Fjordungaaret:  
Kr. 1,20 (= 36 skilling) med Porto og alt. Betaling fyreaat.
 
Laurdag den 6te Oktober.
 
Lysingar kostar 7 Øre (2 skilling) Petitlina, og daa etter Maaten fyr større Bokstavar.
 
1877.
 

Frå Fedraheimen 06.10.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum