13. august 1866

Afreist fra Røom. Gaaet til Sundre; her 12 s. Siden til Torpe (ingen hjemme) og til Eilivsmoen. Godt Veir.