Sel 1845

Sel 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 1.9.1845

Guldbrandsdølingerne synes at være et meget stræbsomt Folk; der anvendes utroligt Arbeide paa at aftvinge det indskrænkede Jordsmon en tilstrækkelig Næring, ei alene for de menneskelige Beboere, men ogsaa for en talrig Besætning af Fæ.

Foruden de almindelige Onner eller Markarbeider har man her ogsaa den saakaldte "Mossaariving", der bestaaer i at samle Mos til Foder for Kvæget, og foretages langt ud paa Høsten. Den Mos der saaledes samles, bestaar deels af Reensdyrmos, deels af lignende Lav-Arter, som voxe paa de høieste Fjelde; den lægges sammen i store Dynger (Lunner), og kjøres siden hjem paa Sneføret.

Kjelde: Brev og dagbøker

Ord frå staden

blenkja, v. a. og n. (er, te), 1) pudse, polere, gjøre blank. Gudbrandsdalen

fjore-vand, adj. vant at reise tilvands

hylje, v. n. strømme, styrte ned om Regn.

snære, v. n. blæse lidt

Sel 1845