Naustdal, Eid 1842

Naustdal, Eid 1842

Dagboksitat, Ivar Aasen, 29.9.1842

Paa dette Sted forblev jeg fire Dage, ikke fordi jeg var bestemt at blive her, da den nordfjordske Dialekt var mig noksom bekjendt, men formedelst Storm og Uveir.

Den første Dag gjorde jeg en Reise tilfods til Nordfjordeidet, deels for at see dette smukt beliggende Sted, deels for at tale med en Seminarist Solem, som paa den Tid opholdt sig i Præstegaarden.

De følgende Dage tilbragte jeg i Stilhed, tungsindig stemt over Afskeden fra Hjembygderne og over Reisens Ubehageligheder, som jeg allerede begyndte at føle.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

Aksemod (o’), n. Tummer, stor Skynding og Travlhed. Nfj.

Andskortofta, fl. Roerbænk næst foran Bagtoften. Nfj.

Dim (i’), m. en flygtig Lighed (=Tim). Nfj.

Godvild, f. Villighed, Tjeneste som man gør af Velvillie. Nfj. Nfj. G. N. gódvild