Judaberg, Finnøy 1844

Judaberg, Finnøy 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 9.9.1844

En Bødker, som opholdt sig her, klagede over, at han i den senere Tid er bleven meget plaget med at gjøre Blanchetter (korsett); thi Damerne i Bygden henvendte sig altid til ham i Betragtning af hans gode Forraad af revnede og afbrækkede Tøndestaver, som godt lod sig anvende til dette Brug.

For den, som kommer fra Bergens Stift, synes rigtignok en saadan Fornemhed i Bondestanden noget underlig; men den Glands, som kommer fra Syden, vil vel med Tiden ogsaa udbrede sig over det mørke Norden. Her skal ellers være en temmelig almindelig Velstand i dette Distrikt, hvilket kommer af de heldige Fiskerier, man har havt i de senere Aar.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

Seima, f. Sliimhinde. Lag af Sliim eller sei Vædske. Ryf.

Flyssa, f. en Vaskeklud. Rogaland

higra, v. n. lee (om en dæmpet Latter). Rogaland

Judaberg, Finnøy 1844