Bråten i Norderhov, Ringerike 1845

Bråten i Norderhov, Ringerike 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 24.5.1845

Veiene paa Eger og Modum vare i slet Forfatning; Leerjorden var saa tør og haard som Steen; Sporene af Hjulredskaberne vare desuden saa dybe og ujævne, at det var en stor Plage at kjøre. Jeg glædede mig derfor ved at komme til Tyrifjorden for at faae reise et Stykke tilvands; men denne Tur skulde desværre ikke blive synderlig behagelig.

I Vigersund fik jeg to Roerkarle; de forsynede sig med en Flaske Brændeviin til Reisen, hvilket man ikke kunde have noget imod; i Begyndelsen gik det ogsaa godt, men længere paa Veien blev den ene Karl saa flittig med Flasken, at han tilsidst blev overstadig fuld, saa han ikke kunde roe anderledes end paa tvært; det gik saaledes snart i Øst snart i Vest, snart laae man stille, snart satte man paa Land, snart var man paa Vei at vælte Baaden.

Til Lykke var dog den anden Karl saa vidt ordentlig, at han søgte at oprette hvad den første fordærvede; og saaledes kom vi da endelig i Land ved Gaarden Egge, hvorfra jeg nu havde Landvei til Braaten.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

Fiff, m. Pynt, Stads

gnell, adj. skarplydende, skingrende

rangle, v. n. her i Betydn. vanke, vandre, flakke omkring

spike, v. n. pønse, spekulere paa Noget.

Bråten i Norderhov, Ringerike 1845