Bærumsdalen 1845

Bærumsdalen 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 18.7.1845

Jordbærrene, hvoraf der paa denne Kant af Landet er en uhyre Mængde, vare allerede modne, altsaa meget tillokkende for den eenlige Fodgjænger. Paa denne Side af Landet findes mange Planter og Blomster, som man ikke træffer vestenfjelds; uheldigviis havde jeg paa denne Tid ikke Anledning til at bruge nogen Plantelære, og kunde saaledes ikke blive videre klog paa alt det nye, som jeg fandt.

Ogsaa adskillige Insekter træffes her, som ere Bergenhusingen ubekjendte; deraf lagde jeg især Mærke til et Slags Græshopper som ere større end de almindelige og give en stærkere Lyd fra sig end disse; deres Spring, hvormed der følger en Surren eller Susen, ere meget lange og ligesom flyvende.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

blyren, lunken. Ullensaker

fommelig, dum, taabelig

grannlaga, fiin; ogsaa kræsen

Bærumsdalen 1845