Omsette prosastykke

Dei viktigaste prosastykka Aasen omsette, er prenta i Skrifter i samling, band III:
·  Fridtjofs Saga (1858)
·  Av «Adam Bede», av G. Eliot (1861/1901)
·  Den raadvise Riddaren don Quixote, av la Mancha (1873/1901)

Aasen omsette i tillegg nokre småstykke som er prenta i Prøver af Landsmaalet i Norge (1853). Fire av stykka er prenta i Skrifter i Samling, band III.


Andre omsetjingar:

Den burtkomne sonen (1896)