Optegnelser for 1832

Kjøbt Salve            " - 4 s.                       Solgt 3 ABC Bøger                              " - 15 s.
Graat Papir            " - 1                           - 1 Catekisme                                   " - 10
Børnegaver            1 - "                           Solgt Børnegaver for                          " - 16
                            1 -5 s.                                                                             [1 - 17 s.]
 
At sælge: Fra Lensmand Aarflodt 4 ABC Bøger og 4 Catekismer. Alle ere solgte og Betalingen modtaget, undtagen en Catekisme som er kjøbt af A. Rebbestad. Clareret med en halv Sp. daler til R. Aarflot d. 31. December 1831. Paany modtaget fra Lensmand Aar flot 3 ABC Bøger og 3 Catekismer at sælge. I Januar 1832.
 
            Tilgode hos:
            Rasmus Fagerhol                               1 -  4 s.
            Lars Brunegot                                    " - 14
            Anders Rebbestad                              " - 10
                                                                   2 -   4 s.
 
                            Brekke d. 20. Januar 1832.
                                  Iver Andreas Aas.
 
Tilgode hos:
Karl Hovde                                             " - 14 s.
Johane Aasen                                         " - 12
                                                             1 - 2
[overført ]                                               2 - 4
                                                             3 - 6s.
 
Kjøbt for 1 Ort Børnegaver, derfor bekommet 18 Stykker B. G. solgt til:
H.K.S. Bg. [dvs. Brunegot]                    1 - C
O.E.S. Bk. [dvs. Brekke]                       1 - C
K.E.S. Bk. [dvs. Brekke]                        2 - V
H.I.I.S. Aambø                                    1 - G
P.T.S. Moe                                          1 - C
E.A.S. Moe                                          1 - C
K.K.S.M oe                                           1 - C
                                                         8 - 10
E.A.S. Moe                                           1 - V
S.P.J. Moe                                            1 - C
                                                        10 - 12 C
 
A. B. A. ditto                                        1 - C
J. A. S. Eng sæt.                                     1 - C
                                          6 [minus] 12 - 16

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009