Paatænkte Værker til Udgivelse, 1852

1. Prøver af Landsmaalet. (Lesestykker i flere Dialekter, og nogle i en ny Sprogform.)
2. Norske Ordsprog, ordnede og tildeels forklarede.
3. Gammel Norsk Læsebog, for Begyndere.
4. Afhandling om en norsk Sprogform, dens Mulighed, Nytte og Nødvendighed.
5. Norske Mindestykker. Udvalg af Æventyr, Fabler, Historier, Sagn, Viser &c.
6. Visebog. Udvalg af Folkesange, Vers og Stev.
7. Naturhistorisk Terminologie (til Indførelse i et Tidsskrift).
8. Liden Fremmed-Ordbog (med Forslag til norske Oversættelser af de vanskeligste).
9. Tillæg til den norske Ordbog.
10. Norsk Grammatik (med motiveret Plan for Sprogformen).
11. Dansk-norsk Ordbog.
12. Aalnæma. Lomme-Encyclopædie, eller kort Udtog af Historien, Geografien, Naturlæren &c.
13. Fortællinger af Norges Historie.
14. Fortællinger av Verdenshistorien.
15. Udtog af Naturhistorien.
16. Lendingen. Maanedsskrift, om nationale Sager; Skikke, Sæder; Fordomme og Sværmerie, Oplysning og Opdragelse.
17. Landsbeskrivelse; Reisebemærkninger og Betragtninger af Folkesæderne.
18. Symra. Samling af nye Sange.
[19.] Brev paa Landet. (Blandet Indhold.)

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009