Paatænkte Arbeider. Januar 1851

Tillæg til Ordbogen og Grammatiken.
Ordning af samtlige norske "Mindestykker".
Prøver af Landsmaalet.
Udvikling af Planen for en norsk Sprogform.
Dannelse af nye Ord. (Oversættelse af fremmede.)
Undersøgelse af Forholdet imellem Dansk og Norsk, og imellem Dansk og Tydsk.
Samling af Sagn, Vers, Gaader, Ordsprog &c.
Søndmørsk Grammatik.
 
Tanker: Tre Slags Folk: 1) fremdrivende, virkende, 2) opholdende, 3) ødelæggende.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009