Paatænkt 1852

Vise om en liden Skov eller Lund.
Om en Reise i Landet og Modtagelsen allesteds.
Om Landets Herligheder.
Sommernatten &c.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960.  Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009