Optegnelser 1858. Paatænkte Ting

Nærmere Ordning af Ordregistrene.
Udkast til Samdrag.
Omarbeidelse af Grammatiken.
 
Smaating:
Omskrivning af Fyrtiande Føddagen.
Tolmøde.
Grønlandsferdi.
Sumardagen.
Dovrefjell.
Han Heppen.
Landssong.
Saga til Oversættelse?

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009