Optegnelser 1854. Paatænkte Arbeider

Fuldførelse af Ordsprogsamlingen.
Videre Udførelse af Synonymiken.
Omarbeidelse af Grammatiken.
Tillæg til Ordbogen. (Reiser.)
Videre Udførelse af Afhandl. om norsk Sprog.
Norsk Navneliste. (Folkevennen.)
Naturhistorisk Navnelære.
Symra (Tolv Viser). Dikt og Sanning.
Gaader og Barneviser.
 
Afhandlinger:
Om Maanedsnavne.
Om Stedsnavne.
Om Stil.
Om Udtale i Læsning.
Norske Sprogmærker.
Om Dannelse.
Om Sømmelighed i Talen.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009