Forestaaende Udretninger. Juli [1881]

Revision af Ordsprog.
Ældre Brug af norske Ord.
Til dansk-norsk Ordbog.
Tilbuning af Vers i Landsmaal.
M. Aarflots Biografie?
Dyrs Navne.
Sidste Kvelden heime.
Mere om Maalfusk.
Om Navne paa nye Mælinger.
Fortalen til Ordsprog.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009