Skrevne Sager

1840
[1] Af Rasks iislandske Grammatik, 1838. 12.
[2] Norsk Ordsamling, 1838. 12 (senere omgjort).
[3] Materialer til det norske Almuesprogs Undersøgelse, m.M., 1838-40. 4 to.
[4] Gramatikalsk Undersøgelse af det søndmørske Almuesprog, 1839.
[5] Tillæg til samme, 1840.
[6] Fragment af en Ordbog, 1840 (A.B.).
[7] Søndmørske Ordsprog m.M., 1839.
[8] Naturhistoriske Navne. Trivielnavne, 1840.
[9] Register over Søndmørs Dyr, 1838.
[10] Søndmørs Planter efter Strøm og Krog, 1838.
[11] Søndmørs Planter i System efter Hornemanns Plantelære, 3. Udg., 1839.
[12] Søndmørs Planter i Register efter Strøm, 1839.
[13] Planterne i mit Herbarium, 1839.
[14] Register over vilde og dyrkede Planter som hos os forekomme, 1839.
[15] Mineralsk System, 1835.
[16] Optegnelser for Aarene 1831 til 1839.
[17] Do. (ell er Dagbog) for 1840.
 
1841
[1] Den søndmørske Dialekt.
[2] Samling af Ordsprog.
[3] Dagbog paa en Reise til Bergen.
[4] Magnild.
[5] Bondeviser paa Søndmørs Maal.
 
1842
[1] Materialier til Bearbeidelse af Almuesproget i den nordligste Deel af Bergens Stift.
[2] Tillæg til Undersøgelsen af Almuesproget.
[3] Dagbog paa en Reise til Trondhjem.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009