Nya Visor (Febr. [18]63)

Kvedarhugen.
1. Gamle Norig.
2. Nordmannen.
3. Dei gamle Fjelli.
4. Paa Havet.
5. Heimvegen.
6. Gamle Grendi.
7. Upp av Krakken.
8. Velkomen Sumar.
9. Haustvisa.
10. Verdi (Her er ein Heim).
11. Von og Minne.
12. Allting gløymest.
13. Att og fram.
14. Hugen fer so vida.
15. Det vantar meg eitt.
16. Naar eg finge den.
17. Det einlege Standet.
18. Her er so liten Hugnad.
19. Det gjeng so ymist her i V erdi.
20. Tolugt Mod.
21. Det gjeng paa berre Tap.
22. Med Fals og Fusk er Verdi.
23. Det feller no lettast.
24. Dei segja, at Verdi skal v era.
 
Tillæg
1. Var eg ung og var eg rik.
2. Fyrr var eg hugad.
3. Fraa Mannsens Verk.
 
Udsatte
[1] Den Gut, som Storing vera vil.
[2] Eg var ein Gong i Kraakelund.
[3] Alt fram og fram til Armodsdom.
[4] Gapa-Visa.
       M ærk:Hugen.
       Omskrevet.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009